ไส้กรองน้ำ ตาข่ายคาร์บอน (Carbon Block)

ไส้กรอง ตาข่ายคาร์บอน (Activated Carbon Block) (5micron)

ไส้กรอง ตาข่ายคาร์บอน (Activated Carbon Block) (5micron)
ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน เป็นขั้นตอนการกรอง เพื่อกำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด โดยน้ำ
จะผ่านไส้กรองคาร์บอน แบบอัดแท่ง โดยเป็นการกรองแบบดูดติดและดูดซึม ขั้นตอนการกรองอาศัยคุณสมบัติ
ของถ่านกัมมันต์ ที่มีรูพรุน ซึ่งสามารถดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ไว้กับตัวได้ดี สารเหล่านี้
เป็นสารที่ก่อให้เกิด กลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิด ที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำด้วย เช่น คลอรีน
ยาฆ่าแมลง และสารไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) เป็นต้น

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถดูดจับสารอันตราย ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ คลอรีน และไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
- มีความสามารถในการกรอง5ไมครอน
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองเมมเบรน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- แท่งคาร์บอนอัดแท่งถูกพันไว้ด้วยตาข่ายโพลีโพรพีลีน
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 2.5นิ้ว
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อย
- ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน ขนาดความยาว 10" (ใช้กับเครื่องกรองน้ำในครัวเรือน)


ไส้กรอง Carbon Block Unipure

ไส้กรอง Carbon Block Unipure
ราคา 150 บาท / ชิ้น

ไส้กรอง Carbon Block Treatton

ไส้กรอง Carbon Block Treatton
ราคา 170 บาท / ชิ้น

ไส้กรอง Carbon Block Treatton

ไส้กรอง Carbon Block KK
ราคา 190 บาท / ชิ้น

ไส้กรอง Carbon Block KX Matrix

ไส้กรอง Carbon Block Omnipure (USA)
ราคา 320 บาท / ชิ้น


ไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO ไส้กรองน้ำแร่ ไส้กรองชนิดแคปซุล ไส้กรองอุตสาหกรรม ไส้กรอง RO Membrane ไส้กรอง Nano Membrane