ไส้กรองน้ำ ยูเอฟ Ultra Filtration (UF-Membrane)

ไส้กรองน้ำ ยูเอฟ Ultra Filtration

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน


ไส้กรองยูเอฟ (UF-membrane, Ultra Filtration) ไส้กรองUF มีความสามารถในการกรอง 0.01micron
เทียบได้กับว่าเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ 5,000เท่า มีความสามารถในการกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค
และสารละลายต่างๆได้อย่างดี ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในขั้นตอนการกรอง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและไม่มีน้ำทิ้ง จึงทำให้ระบบกรองนี้ เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำดื่มและอาหาร, อุตสาหกรรมยารักษาโรค

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถกรองสารละลายในน้ำได้ดี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- UF เมมเบรนมีความสามารถในการกรองถึง 0.01micron
- สามารถกรองสิ่งสกปรก เชื้อโรค และสารละลายในน้ำได้
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : น้ำประปา

ราคา 490 บาท / ชิ้นไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO