<
   
 
 

ไส้กรองน้ำ อาร์โอเมมเบรน (RO-Membrane) Filmtek 75GPD

ไส้กรองน้ำ อาร์โอเมมเบรน RO-Membrane) Filmtek

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน


ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Filmtek 75 GPD

ไส้กรองRO มีความสามารถในการกรองได้ถึง 0.0001micron เทียบได้กับว่าเล็กกว่าเส้นผมคน ประมาณ
500,000เท่า เป็นระบบการกรองน้ำใช้ในครัวเรือนที่สะอาดที่สุดในปัจจุบัน มีความสามารถในการกำจัด
สารละลายต่างๆ ได้มากกว่า 99% สามารถกำจัดสารเคมี เชื้อไวรัส และสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ มีกำลังการผลิต 75 แกลลอนต่อวัน ไส้กรองมีขนาด 1.8" x 12"

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถกรองสารละลายในน้ำได้ทั้งหมด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- RO เมมเบรนมีความสามารถในการกรองถึง 0.0001micron
- กรองสิ่งสกปรก และสารละลายในน้ำได้ถึง 99%
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อย

ราคา 1,350 บาท / ชิ้น

รุ่น ขนาด กำลังการผลิต
50 GPD 1.8" x 12" 50 แกลลอนต่อวัน
75 GPD  1.8" x 12" 75 แกลลอนต่อวัน
100 GPD 2" x 12" 100 แกลลอนต่อวัน
150 GPD  2" x 12" 150 แกลลอนต่อวัน
300 GPD  2" x 12" 300 แกลลอนต่อวัน


ไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO