ไส้กรองน้ำเรซิ่น (Rasin) 10 นิ้ว

ไส้กรอง เรซิน (Resin) 10 นิ้ว

ไส้กรอง เรซิน (Resin) ไส้กรองเรซิน เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังปรับความกระด้างของน้ำ และ ป้องกันหินปูนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่ว

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถลดความกระด้างของน้ำ
- ป้องกันหินปูนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่ว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- เรซินถูกบรรจุอยู่ภายในกระบอกพลาสติก
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 3 นิ้ว
- ยาว 10 นิ้ว
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อยไส้กรอง เรซิ่น Rasin Unipure Yellow

ไส้กรองเรซิ่น Rasin T33
ราคา 280 บาท / ชิ้น


ไส้กรอง เรซิ่น Rasin Unipure Yellow

ไส้กรองเรซิ่น Rasin Unipure Yellow
ราคา 240 บาท / ชิ้น

ไส้กรอง เรซิ่น Rasin PETT

ไส้กรองเรซิ่น Rasin Pett
ราคา 170 บาท / ชิ้น


ไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO ไส้กรองน้ำแร่ ไส้กรองชนิดแคปซุล ไส้กรองอุตสาหกรรม ไส้กรอง RO Membrane ไส้กรอง Nano Membrane