ไส้กรอง Post Carbonชนิดแคปซูล 12"

ไส้กรอง Rasin ชนิดแคปซูล

ไส้กรองเรซิน เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่มนวล ชวนดื่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังปรับความกระด้างของน้ำ และ ป้องกันหินปูนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่ว

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
- สามารถดูดจับสารอันตราย ต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ คลอรีน และไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น
- มีความสามารถในการกรอง5ไมครอน
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองเมมเบรน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- เรซินถูกบรรจุอยู่ภายในกระบอกพลาสติก
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 2.5 นิ้ว
- ยาว 12 นิ้ว
- สภาพน้ำที่เหมาะสม : น้ำประปา


ไส้กรอง Carbon Block Unipure

ไส้กรอง Rasin ชนิดแคปซูล รุ่น Gold Series (หัวเกลียว)
ราคา 310 บาท / ชิ้น


ไส้กรองน้ำ ชนิดอื่นๆ

ไส้กรองน้ำMembrane ไส้กรองน้ำPP ไส้กรองน้ำUF ไส้กรองน้ำ Inline Post Carbon
ไส้กรองน้ำ Inline CTO ไส้กรองน้ำแร่ ไส้กรองชนิดแคปซุล ไส้กรองอุตสาหกรรม ไส้กรอง RO Membrane ไส้กรอง Nano Membrane